Archive for maj 2006

h1

Learn and serve

maj 31, 2006

Service læring eller læring i en god sags tjeneste burde være en fast bestanddel på skoleskemaet hele vejen op i gennem skole- og uddannelsessystemet.

Ideen med service læring er kort fortalt, at elever og studerende tilknyttes projekter og opgaver i nærsamfundet, hvor de kan gøre en god tjeneste samtidig med, at der er fokus på, at de får generaliserbar viden, erfaring og kompetence med hjem.

Det er win-win på den gode måde … og det er en aktiv og meningsfuld læringsform, der burde vinde langt popularitet, så vi undgår at de nye generationer (også) kun går op i friværdi, firehjulstrækkere og fedtsugninger.

h1

Lær at styre din egen vrede … og lær at håndtere andres verbale udfald mod dig

maj 31, 2006

Englænderen Robert Agar-Hutton har en baggrund i asiatisk kampkunst. Han bruger nu blandt andet denne viden, når han arbejder som konsulent for ledere og medarbejdere, der har problemer med at styre deres egen vrede eller håndtere verbale "angreb" fra kunder, klienter eller kolleger.

Han har skrevet to spændende bøger om emnet, som du kan læse mere om ved at klikke dig videre nedenfor:

How To Deal With Your Anger

How To Deal With Verbal Agression

h1

Lær at “styre” din stress

maj 30, 2006

SundhedsVærkstedet hedder en spændende virksomhed drevet af lægen Poul Lundgaard Bak. Virksomheden forsker i og eksperimenterer med nye metoder til at skabe større trivsel, bedre sundhed og øget læringskraft.

Blandt andet bruger de en række, spændende ikke-medicinske teknikker, som gør, at du med tankens kraft kan reducere dit stressniveau og sænke dit blodtryk.

Som Napoleon Hill har udtrykt det: "What the mind of man can conceive and believe, the mind of man can achieve."

Du kan læse mere om SundhedsVærkstedet på http://www.sundhedsvaerkstedet.dk/

h1

Facilitation essentials – flotte billeder af whiteboard skriblerierne

maj 29, 2006

Når man faciliterer et møde eller en planlægnings-workshop skrives der ofte en masse spændende beslutninger, ideer og handleplaner ned på whiteboards, flipovere eller almindelige tavler.

Det er blevet ganske almindeligt, at man tager digitale billeder af outputtet, så man ikke behøver at sidde at skrive det hele ned på papir. Det er smart. Endnu smartere er et værktøj, der kan rense fotografierne for overflødigt indhold og lysrefleksioner, så man får nogle meget rene billeder lige til at sætte ind i mødereferat eller handlingsplanen.

Læs mere om værktøjet hér.

h1

Du er noget helt for dig selv … og heldigvis for det

maj 29, 2006

"Der findes blomster, som kun du vil kunne plukke. Sommerfugle, som kun du kan se. Latter og tårer som kun du vil kunne forstå. Og drømme som kun du kan drømme."

— Inspireret af tanker fra "The Universe" 

h1

Globalt lederformat

maj 28, 2006

Jeg er bestemt langtfra enig med vores tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann i alt. Men jeg er 100 % enig med ham, når det drejer sig om, hvor klodset og tåbeligt det var af Jyllands Posten at trykke de meget omtalte Muhammed tegninger.

Jyllands Postens og vores nuværende statsministers ledelseshandlinger i den sag var – og er – udtryk for en himmelråbende naivitet og grundlæggende mangel på global forståelse.

Uha, hvor ser det sort ud, hvis det er den slags lederkræfter, der fortsat får lov til at være med til at sætte dagsordenen for Danmark på den globale arena.
Hatten lettes dog en lille smule for Jyllands Posten, der den 28. maj 2006 bringer et interview med Uffe Ellemann, hvor de bl.a. snakker om denne sag – og hvor et af Ellemanns citater om sagen fremhæves (og lyder):

“Jeg beklager, at kontroversen begyndte i mit eget land, hvor en avis valgte at offentliggøre tegninger i et naivt forsøg på at demonstrere ytringsfriheden … De danske udgivere forsømte at forstå, at de ikke kun henvendte sig til et lokalt publikum, men til indbyggere i hele den globale landsby.”

Her er tale om en mand, der har læst på lektien – og lært af den …

h1

Hvad du siger skal du få…

maj 27, 2006

What You SAY is What You Get
– How to Speak Your Way to Success by Jack Canfield, America's Success Coach

In the previous issue of Success Strategies I talked about that in order to be successful, we must first define what success means to us; and that means getting CLEAR about what you want, writing it down, and thinking BIG!

If you are going to be successful in creating the life of your dreams, you have to believe that you are capable of making it happen. You have to believe you have the right stuff, that you are able to pull it off. You have to believe in yourself. Whether you call it self-esteem, self-confidence, or self-assurance, it is a deep-seated belief that you have what it takes – the abilities, inner resources, talents, and skills to create your desired results.
Ultimately, you must learn to control your self-talk, eliminate any negative and limiting beliefs, and maintain a constant state of positive expectations.

Control Your Self-Talk
Researchers have found that the average person thinks as many as 50,000 thoughts a day. Sadly, many of those thoughts are negative — I’m not management material… I’ll never lose weight… It doesn’t matter what I do, nothing ever works out for me. This is what psychologists call victim language. Victim language actually keeps you in a victim state of mind. It is a form of self-hypnosis that lulls you into a belief that you are unlovable and incompetent.In order to get what you want from life, you need to give up this victim language and start talking to yourself like a winner — I can do it… I know there is a solution… I am smart enough and strong enough to figure this out… Everything I eat helps me maintain my perfect body weight.

You Are Always Programming Your Subconscious Mind
Your subconscious mind is like the crew of a ship. You are its captain. It is your job to give the crew orders. And when you do this, the crew takes everything you say literally. The crew (your subconscious) has no sense of humor. It just blindly follows orders. When you say, “Everything I eat goes straight to my hips,” the crew hears that as an order: Take everything she eats, turn it into fat and put it on her hips. On the other hand, if you say, “Everything I eat helps me maintain my perfect body weight,” the crew will begin to make that into reality by helping you make better food choices, exercise and maintain the right metabolism rate for you body.This power of your subconscious mind is the reason you must become very vigilant and pay careful attention to your spoken and internal statements. Unfortunately, most people don’t realize they are committing negative self-talk, which is why it is best to enlist another person — your success partner — in monitoring each other’s speaking. You can have a signal for interrupting each other when you use victim language.

Use Affirmations to Build Self-Confidence
One of the most powerful tools for building worthiness and self-confidence is the repetition of positive statements until they become a natural part of the way you think. These “affirmations” act to crowd out and replace the negative orders you have been sending your crew (your subconscious mind) all these years. I suggest that you create a list of 10 to 20 statements that affirm your belief in your worthiness and your ability to create the life of your dreams.

Of course, what to believe is up to you, but here are some examples of affirmations that have worked for others in the past:

I am worthy of love, joy and success.

I am smart and make wise choices.

I am loveable and capable.

I can create anything I want.

I am able to solve any problem that comes my way.

I can handle anything that life hands me.

I have all the energy I need to do everything I want to do.

I am attracting all the right people into my life.

Believing in Yourself is an Attitude
Believing in yourself is a choice. It’s an attitude you develop over time. It’s now your responsibility to take charge of your own self-concept and your beliefs. It might help to know that the latest brain research now indicates that with enough positive self-talk and positive visualization combined with the proper training, coaching, and practice, anyone can learn to do almost anything.

You must choose to believe that you can do anything you set your mind to – anything at all – because, in fact, you can!

© 2006 Jack Canfield
Jack Canfield, America’s Success Coach, is the founder and co-creator of the billion-dollar book brand Chicken Soup for the Soul and the nation's leading authority on Peak Performance. If you're ready to jump-start your life, make more money, and have more fun and joy in all that you do, get your FREE success tips from Jack Canfield now at www.JackCanfield.com

%d bloggers like this: