Archive for oktober 2006

h1

Dunkin´ Donuts til Danmark

oktober 30, 2006

Hvorfor pokker har vi ikke Dunkin´ Donuts her i Danmark?. Alene deres reklamer er alle pengene værd.

Klik her og se deres nye reklamefilm for et af deres seneste påhits – så kan du også lære lidt om, hvordan man laver sjove og gode reklamefilm…
http://www.viruz.com/the-new-commercial-for-dunkin-donuts-french-toast-twist/

h1

11 tips der skaber trafik på din blog

oktober 30, 2006

Her et link til Fast Company´s 11 gode råd om, hvordan du får flere besøgende på din blog:

11 Tips om Blogging

h1

Godt teamwork handler også om den enkelte

oktober 30, 2006

“There may be no ‘I’ in ‘team’, but there’s a ME if you look
hard enough.”
— David Brent, from the TV show “The Office”

Selv om The Office´s daglige leder vel ikke står øverst på skammelen, når det handler om god ledelse, så er der en pointe i citatet ovenfor. Et godt team giver nemlig plads til den enkelte person. Det handler altså ikke kun om, at teamet som helhed skal fungere og spille godt sammen. Hver enkelt teammedlem skal tilgodeses og have rum til sin egen læring og udvikling.

Det er i god tråd med Adair´s model for teamudvikling. Den har nemlig tre fokusområder. Der skal være fokus på den konkrete (faglige) opgave, som teamet skal løse. Der skal være fokus på teamets dynamik, relationer og samarbejde. Og der skal være fokus på det enkelte teammedlems udvikling.

Det er muligt, at modellen er simpel (selvindlysende!). Men hånden på hjertet: “teamwork ain´t rocket science…” Og faktum er, at langt de fleste teams ville forbedre deres præstationer markant, hvis de var i stand til at praktisere modellens enkle, men effektive budskaber.

Og husk på, at fordi noget er enkelt og simpelt, er det ikke nødvendigvis let at omsætte i praksis. Desuden så tager det tid at få et et team til at fungere – akkurat som det tager tid at modne en god ost på Mammen Mejeri ved Bjerringbro.

h1

Hvad er en god sælger?

oktober 27, 2006

Tom Peters er ikke i tvivl. En god sælger en person, der ikke er bange for at vise, at han er en person. En rigtig person med følelser, tanker og meninger.

Læs mere her.

h1

Sådan udnytter du loven om tiltrækning … (Utilizing The Law of Attraction)

oktober 26, 2006

The law of attraction states that you will attract into your life–whether wanted or unwanted–whatever you give your energy, focus, and attention to.

You are constantly giving off vibrations of energy when you think and feel. These vibrations can be picked up and received by other people. That’s why people say, “he has good vibes,” or “he gives off bad vibes.” You are constantly giving off vibrations.
If you’re feeling excited, enthusiastic, passionate, happy, joyful, loving, appreciative, abundant, prosperous, relaxed and peaceful, you are giving off positive vibrations.

On the other hand, if you are feeling bored, anxious, worried, confused, sad, lonely, hurt, angry, resentful, guilty, disappointed, frustrated, overwhelmed, stressed out, or depressed, then you are giving off negative vibrations.

The law of attraction states that the universe responds to whatever you are offering — by giving you more of whatever you are vibrating. It doesn’t care whether it is good for you or not; it simply responds to your vibration.

If you saw the film The Secret, you saw this explained in great detail.
The problem is that most of the time, you are not aware of what vibration you are offering. You are simply responding to things outside of you–current events, the news, how people treat you, the stock market, how much money you are making, how your children are doing in school, whether or not your favorite sports team wins–and then having a feeling that is either positive or negative.

When you are simply responding unconsciously to what happens around you, you tend to stay “stuck” in your current condition. This is why most people’s lives never seem to change very much. They get stuck in a repeating cycle of recreating the same reality over and over by the vibration they are sending out.

It works like this… First you observe what you currently have and are currently receiving in your life. You call this your “reality.” You respond to what you observe with a feeling, positive or negative, which then gives off that vibration to the universe. The law of attraction then responds to this vibration and brings you more of what you were vibrating. This keeps the cycle going over and over, until you choose to change it through the exertion of your will. You are a victim of your lack of awareness of the law of attraction.

The Process of Intentional Creation
It is possible to get out of this vicious cycle and create what you want instead of continually recreating what you already have. It is a simple three step process that you can begin immediately.
If you’ve been implementing the action steps at the end of each principle I coach you through in The Success Principles: 30-Day Journey Audio Course, you have already begun this process.


Step 1: Identify what you truly desire & eliminate the negative

It is important to focus on what you want rather than what you don’t want. You must state it in the positive and filter out the words don’t, not and no. Remember, your mind works in pictures and if you say I don’t want to be mad, you are creating the picture and thus the vibration of being mad. You must create the opposite of what you don’t want.

Step 2: Raise your vibration level
Your job in stage two is to create a vibrational match for that which you say you want to have. How would you be feeling if you already had those things–the perfect job, the perfect relationship, the mount of money that you want to have?
Your job is to identify what makes you feel good and do more of it, then learn not to tolerate your negative feelings.
Affirmations are an important component in raising your vibrational level to what it is you want. Remember, the law of attraction does not respond to the words you use or the thoughts you think. It simply responds to how you feel about what you say and how you feel about what you think.
For information on how to create even more effective affirmations, review pages 75-80 in The Success Principles, where you’ll find my “Nine Guidelines for Creating Effective Visualizations.”

Step 3. Release it and allow it.
In this third step you simply release your affirmation, your vibration, and your feelings to the universe to take care of your “request” or “order” as I call it. But you have to abstain from any doubts. If you doubt you can have it in any way, then you are not allowing it. You are pushing it away and you end up with contradictory messages to the universe
It is only when the contradictory thoughts, talk, and images are removed that your desired results will manifest. The faster you remove your resistance, the faster your dreams can be realized.

Kilde:

© 2006 Jack Canfield
Jack Canfield, America’s Success Coach, is the founder and co-creator of the billion-dollar book brand Chicken Soup for the Soul and a leading authority on Peak Performance. If you’re ready to jump-start your life, make more money, and have more fun and joy in all that you do, get your FREE success tips from Jack Canfield now at: www.FreeSuccessStrategies.com

h1

Mental træning virker …

oktober 25, 2006

Eller gør det?

Vejle Boldklub, der har været bundprop i superligaen her i 2006, er begyndt at bruge en mental træner, så fodboldspillerne bliver bedre til at bruge bolden – og dermed spille med bolden.

Og virker det så? I hvert fald vandt Vejle deres første kamp i superligaen her for nylig – og efter at de begyndte med den nye træningsform.

Det er måske for tyndt at drage en konklusion på et så spinkelt grundlag.

Men der findes faktisk internationale undersøgelser, der viser, at mental træning virker.

Charles Garfield, der er en af de førende forskere inden for “peak performance”-mønstre og -adfærd hos enkeltpersoner og i organisationer, har faktisk været med til at gennemføre undersøgelser, der peger på, at mental træning og visualisering har en gunstig effekt.

I forbindelse med OL i Lake Placid i 1980 blev der lavet undersøgelser af fire grupper af verdensklasse atleter.

Atleterne blev inddelt i følgende grupper:

Gruppe 1 — benyttede 100% fysisk træning i deres forberedelse

Gruppe 2 — benyttede 75% fysisk træning og 25% mental træning i deres forberedelse

Gruppe 3 — benyttede 50% fysisk træning og 50% mental træning i deres forberedelse

Gruppe 4 — benyttede 25% fysisk træning og 75% mental træning i deres forberedelse

Forskerne fandt ud af, at Gruppe 4 – dem der benyttede mental træning mest aktivt – havde en signifikant større fremgang i deres præstationer end Gruppe 3. På samme vis havde Gruppe 3 større fremgang end Gruppe 2, og Gruppe 2 havde større fremgang end Gruppe 1.

Forskerne var selv meget overraskede over resultaterne, da det umiddelbart virker ulogisk, at mental træning har en bedre effekt på en fysisk præstation, end ren fysisk træning har.

Garfield forklarer det med, at udøverne – der naturligvis i forvejen skal være veltrænede og talentfulde – gennem den mentale træning bliver bedre til at fokusere og sætte sig præcise mål. De lærer med andre ord at udnytte deres ressourcer optimalt. At blive “bedst når det gælder” som den norske idrætspsykolog Willi Railo kalder det.

Kan det overføres til erhvervslivet?

Sandsynligvis … alle ledere og medarbejdere vil kunne lære at udnytte deres ressourcer og talenter bedre, hvis de bruger mental træning. Men det kan naturligvis ikke fuldstændigt overflødiggøre andre former for fagligt rettet træning, uddannelse og læring.

Nok er der et ordsprog, der siger, at “nød lærer nøgen kvinde at spinde” … men der er trods alt grænser!

h1

Snak og fine ord fører ingen vegne!

oktober 24, 2006

“One of the main barriers to turning knowledge into action is the tendency to treat talking about something as equivalent to doing something about it.”– Jeffery Pfeffer & Robert Sutton, The Knowing-Doing Gap

I et indlæg på Fast Companys weblog er der fokus på, hvor let det er at blive ved snakken …

Men det korte af det lange er, at en virksomhed ikke bliver mere innovativ – eller noget som helst andet – hvis den kun snakker om det – den må først og fremmest handle.

Læs indlægget her.

%d bloggers like this: