Archive for november 2006

h1

Sådan får du succes med din virksomheds blog – del 5

november 18, 2006

Succesfaktor nr. 5: Underholdende og personlig skrivestil

Skrivestilen og hvor meget en blogger er parat til at “afsløre” om deres liv, erfaringer og meninger, giver bloggen et menneskeligt og personligt islæt, som også kan være vigtig for en virksomhed – ikke mindst de store virksomheder, der udatil kan synes som følelseskolde, profithungrende mastodonter. Underholdende indlæg med et tvist af humor er også med til at bygge bro mellem skribent og læser. Undersøgelser viser desuden, at det er personligt og underholdende indhold, der er med til at få tilfældige forbipasserende på en blog til at blive faste læsere. Men det er klart, at der på en virksomheds blog skal være en passende grænse for både det personlige og det sjove indhold. En virksomheds blog må helst ikke få karakter af hverken en privat blog eller en blog med vittigheder og platte indfald.

Kilde: The Blogging Success Study blev gennemført af Dr. Walter Carl og en gruppe studerende fra “Advanced Organizational Communications”-class (foråret 2006) på Northeastern University samt John Cass og kolleger fra Backbone Media, Inc.

h1

Sådan får du succes med din virksomheds blog – del 4

november 17, 2006

Succesfaktor nr. 4: Skab dialog

Virksomhedens evne og villighed til at få gang i en dialog med blogger-samfundet er en meget vigtig faktor, hvis din virksomhed skal opnå succes med sin blog. Bloggen The Stonyfield Farm Blog fremhæves som et perfekt eksempel på en blog, hvor virksomheden via bloggen skaber engagement blandt læserne ved at diskutere og behandle emner, der ikke kun handler om virksomhedens egne produkter. På bloggen er der nemlig også indlæg, der handler om organisk landbrug, sund livsstil og andre relevante emner. Disse emner har ikke direkte noget at gøre med den youghurt, som Stonyfield sælger, men virksomheden viser, at den har ekspertise på flere områder, der er af interessere for deres kunder og interessenter. Og det skaber basis for en bred dialog om sundhed, kost og livsstil.

Kilde: The Blogging Success Study blev gennemført af Dr. Walter Carl og en gruppe studerende fra “Advanced Organizational Communications”-class (foråret 2006) på Northeastern University samt John Cass og kolleger fra Backbone Media, Inc.

h1

Sådan får du succes med din virksomheds blog – del 3

november 16, 2006

Succesfaktor nr. 3: Blogging tager tid

Det tager tid at få en blog op at køre. Der skal laves research om de emner og temaer, der skal skrives om. Og der skal være tid til at omsætte researchen til gode indlæg, som engagerer og involverer bloglæserne. Hvis en virksomhed ønsker at få succes med sin blog er det nødvendigt at der udpeges en tovholder, der får den fornødne tid til at skrive indlæg på bloggen samt besvare de kommentarer, der kommer fra læserne. Alternativt kan ansvaret delegeres ud til en mindre gruppe medarbejdere, der sammen står for bloggen. Men under alle omstændigheder kan det være en god idé, at der er én person, der har det overordnede ansvar for bloggen. En Chief Blogging Officer.

Kilde: The Blogging Success Study blev gennemført af Dr. Walter Carl og en gruppe studerende fra “Advanced Organizational Communications”-class (foråret 2006) på Northeastern University samt John Cass og kolleger fra Backbone Media, Inc.

h1

Sådan får du succes med din virksomheds blog – del 2

november 15, 2006

Succesfaktor nr. 2: Gennemsigtighed

Det er vigtigt, at virksomheden i sin blog er villig til at vise en høj grad af gennemsigtighed, hvis der skal skabes tillid og troværdighed over for læserne. Det er helt i orden at sætte grænser for åbenheden, men læserne ønsker at få et ærligt billede af virksomheden. Og de skal vide, at der ikke gemmer sig nogle skjulte motiver bag de indlæg, der skrives på bloggen.
Bloglæsere har stor respekt for blogs, der er åbne over for forskellige synspunkter omkring en sag. Eftertænksom stillingtagen til forskellige meninger viser, at virksomheden (blogskribenten) er villig til at føre en dialog fremfor blot at fremføre sin egen ensidige dagsorden.
Kort og godt er en succes med en virksomheds blog afhængig af, at den opbygger troværdighed ved at udvise mangfoldighed og at turde gå ind i en åben dialog – også når virksomheden udsættes for kritik.

Kilde: The Blogging Success Study blev gennemført af Dr. Walter Carl og en gruppe studerende fra “Advanced Organizational Communications”-class (foråret 2006) på Northeastern University samt John Cass og kolleger fra Backbone Media, Inc.

h1

Danske topledere flygter

november 14, 2006

Der er tale om, at reglerne for tildeling af aktieoptioner i danske selskaber skal strammes op. Ifølge advokat Tommy V. Christensen kan det føre til, at danske topledere flygter til vores nabolande, hvor der ikke er så stramme regler for aktieoptionsprogrammer.

Hvis alene det faktum, at topledernes eksorbitante aktieoptioner fremover skal holdes i skak, er nok til at de forlader kongeriget. Så lad os ad endelig få vedtaget en sådan lov. Topledere, der tænker mere på deres egen pengepung end firmaets og samfundets ve og vel, har vi altså ikke brug for.

Så ryg og rejs. Jo før des bedre. Lad os få noget mere anstændighed end i erhvervslivet. Så al snakken om social ansvarlig virksomhedsledelse ikke kun forbliver ved snakken.

Kilde: Nyhedsavisen, 14. november 2006

h1

Sådan får du succes med din virksomheds blog – del 1

november 13, 2006

Over de næste fem dage får du fem gode råd til at sikre din virksomhed succes med blogging.

De fem råd er hentet i undersøgelsen “The Blogging Success”, hvor en række amerikanske virksomheders brug af blogs er blevet studeret.

Succesfaktor nr. 1: Fokus på virksomhedens kultur

Hvis din virksomheden har en særlig kultur, som er værd at fortælle om, eller der går dårlige rygter om virksomheden, som man gerne vil modbevise eller modgå, så er blogging et godt værktøj.

Undersøgelsen fremhæver Microsoft som et eksempel på en virksomhed, der brugte blogging til at gå til modangreb på dårlig omtale. Microsoft blev i en periode mødt med en stor grad af mistillid fra mange kunder. Virksomheden belv beskyldt for at være for stor og for at være uimødekommende overfor kunderne. Microsoft brugte blogs til at vise, at de enkelte medarbejdere faktisk er meget kundeorienterede og går langt for at hjælpe kunderne ved at stille deres viden til rådighed og hjælpe dem, hvis der er problemer, der er svære at løse. Ved hjælp af blogging viste Microsoft, at der bag det store monsterbillede af virksomheden faktisk gemmer sig en kultur, der er fokuseret på god kundeservice.

Kilde: The Blogging Success Study blev gennemført af Dr. Walter Carl og en gruppe studerende fra “Advanced Organizational Communications”-class (foråret 2006) på Northeastern University samt John Cass og kolleger fra Backbone Media, Inc.

h1

19 måder at reducere stress på

november 12, 2006

På denne blog finder du 19 ideer, der kan være med til at gøre dig mindre stresset: http://sharecompassion.blogspot.com/2006/11/19-ways-to-lower-stress.html

h1

Lær noget nyt hver dag

november 10, 2006

Vi lever for at lære. Og vi lærer for at leve… Som det hedder på bloggen Shards of Consciousness, så er læring det psykologiske modstykke til afspændingsøvelser og yoga for kroppen. Læs hele indlægget om hvorfor det er så vigtigt, at vi hele tiden lærer her.

h1

Kompetencer for fremtiden

november 9, 2006

Ifølge management konsulenten og coachen Jeff Young er der tre kompetencer, der er helt essentielle for personer og virksomheder, hvis de vil overleve i fremtidens omskiftelige samfund.

(1) Evnen til hurtigt og konstant at kunne genlære, hvordan vi gør vores arbejde. Da måden vi gør tingene på forældes så hurtigt, bliver vi nødt til at fokusere på, hvordan vi lærer at lære nyt

(2) Evnen til at finde ind til den dybere mening med, at vi er sat i verden. Hvad er det, du kan, som skaber værdi for andre uafhængigt af tidernes skiften.

(3) Evnen til at anerkende og acceptere de gaver, der ligger i at lytte til andres meninger og forstå andre kulturer. Her findes kimen til megen læring og udvikling.

Læs mere på hans hjemmeside:
www.coignite.com

h1

Succes kræver, at man ikke opgiver sine gode ideer alt for tidligt

november 8, 2006

“Every successful person finds that great success lies just
beyond the point where they’re convinced their idea is not
going to work.”– Napoleon Hill

%d bloggers like this: