Archive for maj 2012

h1

Sand vindermentalitet

maj 26, 2012

Winning is not the only thing, but kindness is everything.”

— Rob Gilbert, From Bits & Pieces

h1

Hjernegymnastik og skæv tænkning

maj 17, 2012

Test din øverste halvdel med disse 10 hjernevrider-øvelser.

Og prøv nu selv, før du kigger (svarene står nemlig længere nede).

God hjernetræning …

h1

Verdens bedste undervisningsprincip

maj 17, 2012

“The most important thing any teacher has to learn, not to be learned in any school of education I ever heard of, can be expressed in seven words: Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners.”

— John Holt. Growing Without Schooling Magazine, No. 40, 1984

h1

Keep moving

maj 17, 2012

“When I thought I couldn’t go on, I forced myself to keep going. My success is based on persistence, not luck.”

Estee Lauder, 1906-2004, Grundlægger af kosmetik-giganten af samme navn

h1

Dagens citat om pessimisten, optimisten og realisten

maj 12, 2012

The pessimist complains about the wind, the optimist expects it to change, the realist adjusts the sails.”

— William Arthur Ward

h1

Plagier og få succes

maj 10, 2012

“The kernel, the soul — let us go further and say the substance, the bulk, the actual and valuable material of all human utterances — is plagiarism.”

— Mark Twain, forfatter

Eller som Salvador Dali sagde det

“Those who do not want to imitate anything, produce nothing.”

Steve Jobs fra Apple havde med garanti ikke skabt de ting, han skabte, hvis han havde været bange for at plagiere og imitere – og så selvføgelig givet tingene sit eget twist eller et twist lånt fra en helt anden branche, industri eller fagområde.

Nyt slagord: To Innovate … do Imitate

h1

At vide noget …

maj 2, 2012

‘I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.’
— Richard Feynman, American Physicist

Puhaaa, hvor har vi langt at gå endnu rent lærings- og uddannelsesmæssigt i Danmark. IKke mindst på grund af den filosofi – eller var der nogen der sagde mangel på samme – der er fremherskende på området i disse år.

Og det gælder fundamental læring – eller det at vide noget – på alle niveauer og i alle aldersklasser. Tag nu bare som eksempel danske politikeres debat om begrebet velfærd. De fleste politikere også dem på højrefløjen kender da begrebet … men det er ikke ret mange af dem, der ved noget om det i virkeligheden – i den almindelige danskers verden og dagligdag.

Og det er heller ikke noget, politikerne “lærer” ved at nedsætte et ekspertudvalg af ligeså verdensfjerne professorer og embedsmænd, som så skal fremlægge en redegørelse eller komme med en vurdering af “sagen”.

Den såkaldte finanskrise er også et rigtig godt eksempel på, hvad der er gået galt i det såkaldte videnssamfund. At det kunne gå så galt er jo netop en residual af, at en masse teoretisk betragtet relativt velbegavede mennesker i de finansielle institutioner, ikke reelt set vidste noget om den virkelige verdens økonomiske sammenhænge og dynamikker.

%d bloggers like this: