Archive for the ‘Læring og pædagogik’ Category

h1

Smid børnene udenfor døren

april 9, 2013

I nedenstående artikel er der 20 gode argumenter for, hvorfor det skaber klogere børn, når vi sender dem udendørs til fri leg.

Smarte Børn Skal Smides Udenfor Døren …

Tankevækkende – ikke mindst i lyset af, at mange stadigvæk tror på, at jo flere timer børnene sidder inde og studerer, jo mere lærer de …

h1

Den gode skole

marts 19, 2013

“There’s a terrible tendency to confuse raising standards with standardizing.”
— Sir Ken Robinson

I tråd med Robinsons pointe i citatet kan man med rette spørge, om vi her i Danmark satser på den forkerte model for læring/undervisning i skolesystemet.

h1

En ordentlig røvfuld

januar 12, 2013

Lange møder, kurser og konferencer, hvor man bare sidder på ….. hele dagen uden afveksling i programmet, er ikke bare kedelige. De er også dødsensfarlige.

Læs bare her:

Enden er nær …

h1

The Power of Reflection

juli 11, 2012

Kernen i at skabe vedvarende læring hedder refleksion … Læs Kevin Eikenberry’s spændende blog indlæg om emnet her:

http://blog.kevineikenberry.com/influence/intention/the-power-of-reflection/

h1

Karakterernes flugt over plankeværket

juni 27, 2012

Det er noget galt i Danmark Dybbøl Mølle maler helt ad helved’ til. Sådan sang salig John Mogensen … tilbage i 70 erne.

Budskabet holder stadigvæk på mange punkter. Ikke mindst i skolernes og universiteternes i dag mildt sagt meget rundhåndede omgang med karakter-givningen.

Der rystes det ene 12 tal ud efter det andet – og forældre og elever står nærmest klar med bøllebank til lærer eller underviser, hvis selv ikke en jævn eller gennemsnitlig præsentation ved bordet giver en 12’er.

Og godt ser det jo ud, når en skole kan vise sort på hvidt, at den skaber et højt gennemsnit. Ligesom det ryger lige i DR1 nyhederne, når en enkelt elev forlader skolen med 30 12-taller ….

Lad lige den stå og tale for sig selv.

I min tid krævedes der noget i retning af en indsigt og en viden, der var højere end underviserens/ lærerens for at score en høj karakter. Og jo, det er mange år siden. Og ja, det var en sensation, når nogen fik den høje …

Men anyways, så er der noget galt, når det nu er blevet det almindelige at få topkarakter – uden at kunne noget (eller i hvert fald ikke kunne ret meget andet end at hævde ens ret til en høj karakter …)

Og selv om det fantastisk høje karakterniveau sikkert gør sig godt i diverse PISA og andre kvantitative, enøjede undersøgelser, så er det altså ikke måden, man skaber “verdens bedste folkeskole eller uddannelsessystem” på.

Om situationen ville John M. Sikkert synge …

Der er noget galt I Danmark Vore skoler evaluerer helt ad helved´ til
Bare tegnedrengen er I orden kan man få karakteren som man vil.
Blæse vær´ med den rigtige mening selv om det er den, man skulle ku …
Der er noget skævt I modellen, no´et der trænger til at skiftes ud.

h1

Verdens bedste undervisningsprincip

maj 17, 2012

“The most important thing any teacher has to learn, not to be learned in any school of education I ever heard of, can be expressed in seven words: Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of learners.”

— John Holt. Growing Without Schooling Magazine, No. 40, 1984

h1

At vide noget …

maj 2, 2012

‘I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.’
— Richard Feynman, American Physicist

Puhaaa, hvor har vi langt at gå endnu rent lærings- og uddannelsesmæssigt i Danmark. IKke mindst på grund af den filosofi – eller var der nogen der sagde mangel på samme – der er fremherskende på området i disse år.

Og det gælder fundamental læring – eller det at vide noget – på alle niveauer og i alle aldersklasser. Tag nu bare som eksempel danske politikeres debat om begrebet velfærd. De fleste politikere også dem på højrefløjen kender da begrebet … men det er ikke ret mange af dem, der ved noget om det i virkeligheden – i den almindelige danskers verden og dagligdag.

Og det er heller ikke noget, politikerne “lærer” ved at nedsætte et ekspertudvalg af ligeså verdensfjerne professorer og embedsmænd, som så skal fremlægge en redegørelse eller komme med en vurdering af “sagen”.

Den såkaldte finanskrise er også et rigtig godt eksempel på, hvad der er gået galt i det såkaldte videnssamfund. At det kunne gå så galt er jo netop en residual af, at en masse teoretisk betragtet relativt velbegavede mennesker i de finansielle institutioner, ikke reelt set vidste noget om den virkelige verdens økonomiske sammenhænge og dynamikker.

h1

Fundamentet for træning og uddannelse med effekt

april 11, 2012

Her er et link til en rigtig fin artikel om Training Needs Analysis (TNA) – altså hvordan man finder ud af, hvor i organisationen eller hos den enkelte medarbejder/leder, der er behov for at sætte ind med træning og uddannelse.

What is TNA?.

Pointe: TNA is the DNA of any effective training and developmental strategy …

h1

Hvordan lærer hjernen?

februar 25, 2012

Her er et link til et spændende Blogindlæg om, hvordan vores hjerner egentlig lærer. Der er gode fif at hente for alle der arbejder med undervisning, uddannelse og træning.

Og jeg tør da også godt indrømme, at der nok er nogen af anbefalingerne, som jeg ikke helt overholder – og i hvert fald ikke altid – når jeg selv “står på scenen”.

God læse- og læringslyst!

h1

Så simpel er din hjerne …

februar 20, 2012

Ifølge forfatteren Susan Weinschenk, der bl.a. er forfatter af en klumme med titlen: 100 Things You Should Know About People, står følgende tre ting i forreste række, når vores hjerner stiller spørgsmål:

“Can I eat it? Can I have sex with it? Will it kill me?”

Hvad man så kan lære af det og bruge det til, kan du læse mere om på Susans hjemmeside: http://www.whatmakesthemclick.net

%d bloggers like this: