Archive for the ‘Politik og politisk lederskab’ Category

h1

EU og lederskabet

december 11, 2012

Puuuuuuha ….

Har lige set hele EU-parnassets ledelse, d.v.s. de tre ledere fra de tre institutioner, Herman Van Rompuy, Josè Manuel Barroso og Martin Schulz, i et CNN interview fra Oslo. I anledning af modtagelsen af Nobels’s fredspris. Og tillykke med det. Selv om man måske kan diskutere den dybere mening med at netop EU får prisen …

Men det er en anden diskussion.

Grunden til det indledende puuhaaaa, er, at de tre ledere godt nok ikke lyste op som store ledere, når CNN’s journalist udspurgte dem om nogle af de huller, der er i EU systemet – og ikke mindst EURO’ens berettigelse og bæredygtighed….

En ting er, at ingen af de tre topledere taler et specielt sammenhængende engelsk. Og det må man så gu da i det mindste kunne forvente af folk, der vil gøre sig i international topledelse. Noget andet er, at de sidder og nærmest lyver for åben skærm om kriserne, de valutariske, økonomiske og finansielle, i EU-systemet. Og nærmest lyder som småfornærmede skolepiger, når den amerikanske journalist spørger lidt kritisk til situationen og den langsommelige beslutningsproces i systemet.

Med en sådan topledelse ser det godt nok skidt ud for EU … EU går sikkert ikke ned, thi dertil er den investerede politiske kapital for stor. Men spørgsmålet er dog, om det ikke ville være det bedste for Europa og dets økonomi(er) set både lokalt og globalt systemisk, hvis EU som det totalt bureuakratiserede og ineffektive system, det de facto er, fik lov at gå ned …

En beslutning om en lukning ville (ironisk nok?) være et kærkomment eksempel på en vis form for rettidig omhu og dermed reelt og bæredygtigt lederskab!

h1

Kennedy Isms

december 10, 2012

“As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.”

John F. Kennedy
1917-1963, 35th President of the United States

h1

Tænk hvis Danmark var sådan rigtigt i krig

oktober 19, 2012

Puuhaaaa, hvor er det betryggende, at Danmark ikke sådan rigtig er i krig. Dels fordi krig jo for det første er totalt tids- og pengespild og sjældent fører til andet … end endnu mere krig

Dernæst – og ikke mindst – er vi sandt for dyden heldige med, at der ikke skal træffes ret mange strategiske og militærtaktiske beslutninger i det danske forsvars top lige p.t.

I lyset af de seneste afsløringer af lidet påskønnelsesværdige videooptagelser fra Irak bør det efterhånden stå klart for selv de mest (undskyld udtrykket) forsvarsliderlige propagandister, at der ikke findes noget, der bare minder om ledelseskompetence i den danske forsvarskommando.
Jo, måske er der en masse af det, man kunne kalde for Gøg-og-Gokke-lederskab. Det er hylende morsomt, men himmelråbende ineffektivt.

Og tænk i øvrigt på, hvor mange skattekroner, der spildes i dette lukkede, selvforherligende og virkelighedsfjerne univers.

Det er beskæmmende og pinligt.

Hatten af for den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard, der er stået offentligt frem med sin viden. Han er stort set den eneste, der har udvist reelt lederskab i denne sag. Og lad os så håbe på, at Kærgaards afsløring kan føre til, at der bliver ryddet op en gang for alle i forsvaret.

Belært af den måde danske politikere håndterer det militære systems problemer på, kan man desværre nok tvivle, men håbe kan man jo altid gøre … Ikke mindst sådan en grå regnvejrsdag i oktober måned.

God aften og “May your God be with you”

h1

Dovne Robert & Klynke Ol(e)sen

september 12, 2012

Er Dovne Robert, der ikke gider tage et hvilket som helst lortejob, dum, doven og egoistisk?

Fortjener han al den negative fordømmelse, som politikerne fra stort set alle sider – ikke mindst anført af de to altid højtråbende, men desværre også småtbegavede, liberalistiske klynke-politikere Ole B. og Joachim B. Ol(e)sen – overstør ham med?

Tjahhhhh, direkte samfundssind er det vel ikke udtryk for, når Robert ikke gider feje gulvet i en burgerrestaurant. På den anden side, er det vel også ganske ærligt, at manden har en holdning til at ville have et arbejde med kvalitet i – og noget, der modsvarer den uddannelse, han har taget.

Og dermed ikke være sagt at der er noget galt med rengøringsarbejde. Tværtom, i min optik, er det et job, der burde have langt mere status, og derfor burde aflønnes mindst lige så godt som jobbet som folketingspolitiker, da nytteværdien af rengøringsarbejde langt overstiger nytteværdien af folketingets indsats. Ikke mindst set i lyset af den enorme mængde gylle, der hver dag vælter ud af politikernes tomhjernede retorik.

Det kræver i hvert fald sin rengøring at få al den politiske spildolie spulet væk – og derfor er det da også befriende, at Robert som direkte gylle-mod-spreder brager igennem mit sit budskab og får forargelsen til at blomstre …

Det korte af det lange er dog, at de altid snøvlende og snakkende politikere burde bruge deres energi på at skabe nogle jobs fremfor at skyde på en enkelt galning (eller et geni) som Dovne Robert, der på ingen måde er repræsentativ for den store gruppe, der desværre ikke kan finde noget arbejde – og derfor må tage til takke med understøttelse eller kontanthjælp.

Var der nogen, der sagde kollektiv fordummelse i bedste sendetid direkte fra folketingssalen ….?

Og hvad skal man egentlig være mest forarget over i den her sag …????

h1

SF = Socialistisk Folkeparti = Snot Forvirret

juni 30, 2012

Den organistion, der i dag har den dårligste ledelse, er uden sidestykke regeringspartiet SF.

Og der er ellers mange andre steder at kigge hen, når talen falder på inkompetent ledelse. Tag bare Vestas og stort set hele den danske banksektor ….

Men førstepladsen går altså lige nu helt utvetydigt til SF, der skramler rundt i manegen som en vingeskudt solsort.

Nuvel, det kræver nogle kompromisser at blive et regeringsparti, men SF har i dets pleasing af de øvrige partier i regeringen, fulstændig opgivet egne idealer og filosofier. Og man vist skal hedde Thor for at kunne se noget som helst i SF’s politik, der handler om social balance og ligeværd.

Partiets mildt sagt kluntede håndtering af Cekiz’ holdning til skatteforliget taler for sig selv. Den viser med al (u)ønskelig tydelighed, at der ikke længere er højt til loftet i partiet.

SF er blevet et magtparti, der på bedste Anders Fogh maner, agerer uden troværdighed, autencitet eller integritet. SF er blevet en parodi på sig selv. SF’s ledelse er snot forvirret og er i fuld gang med at grave sin egen grav.

SF er et akronym, der meget vel kunne snart kunne komme til at stå for Snart Forbi …

h1

At vide noget …

maj 2, 2012

‘I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.’
— Richard Feynman, American Physicist

Puhaaa, hvor har vi langt at gå endnu rent lærings- og uddannelsesmæssigt i Danmark. IKke mindst på grund af den filosofi – eller var der nogen der sagde mangel på samme – der er fremherskende på området i disse år.

Og det gælder fundamental læring – eller det at vide noget – på alle niveauer og i alle aldersklasser. Tag nu bare som eksempel danske politikeres debat om begrebet velfærd. De fleste politikere også dem på højrefløjen kender da begrebet … men det er ikke ret mange af dem, der ved noget om det i virkeligheden – i den almindelige danskers verden og dagligdag.

Og det er heller ikke noget, politikerne “lærer” ved at nedsætte et ekspertudvalg af ligeså verdensfjerne professorer og embedsmænd, som så skal fremlægge en redegørelse eller komme med en vurdering af “sagen”.

Den såkaldte finanskrise er også et rigtig godt eksempel på, hvad der er gået galt i det såkaldte videnssamfund. At det kunne gå så galt er jo netop en residual af, at en masse teoretisk betragtet relativt velbegavede mennesker i de finansielle institutioner, ikke reelt set vidste noget om den virkelige verdens økonomiske sammenhænge og dynamikker.

h1

Ren By Aarhus – nu med spillende skraldespande

april 11, 2012

Måske kunne Ren By Aarhus tage denne strategi i brug, som hjælp til at få flere af os til at ramme skarldespandene rundt omkring i byen. Der er stadigvæk brug for det, skulle jeg hilse og sige …

Ideen er da meget sjov – og hvorfor ikke også bruge den spillende skraldespand til at brande Aarhus endnu mere som smilets by 🙂

Se mere om Ren By Aarhus her: http://renbyaarhus.dk/

%d bloggers like this: