Archive for the ‘Provokation’ Category

h1

Ledelsesudvikling – en lille indsigt

juni 30, 2013

Instead of teaching what needs to be learned about leadership, businesses are teaching what they know how to teach.

— Jim Morris, forfatter af bogen: The Five Insights of Enduring Leaders

h1

Skam dig Doktor Hansen

februar 13, 2013

Nu er der jo ikke noget nyt i, at danske læger opfører sig ganske selvcentreret.
Det er desværre mere reglen end undtagelsen.

Men hvad kan man forvente af en faggruppe, der:

– Via staten er tvangsindlagt til at få en meget, meget høj løn.
– Må læse i avisen, hvis de skal forstå, hvad der menes med begrebet arbejdsløshed.
– Dopes (incentiveres) med bl.a. fine rejser og konferencer fra medicinalbranchen.
– Udsættes for en af de dyreste uddannelser i kongeriget.

At læger nu skal bestikkes til at overtage en lægepraksis, ved at kunne “købe” den kvit og frit, når den nu ikke lige ligger i 8240 Risskov eller 2900 Hellerup er seneste mundgodt til standen.

Var der nogen, der sagde sygehjælp eller er det snarere “syg hjælp”????

h1

Sandheden om sandheden

februar 8, 2013

Hvad er sandheden egentlig for en størrelse? Hvordan ved vi, at noget er sandt? Hvem bestemmer over sandheden? Og hvor finder vi den henne?

I lyset af den måde dagens debatter og diskussioner foregår på, og det er ofte ganske polemisk og ekstremt – og indrømmet det kan også forekomme på denne blog en gang imellem – var vi måske mange, der kunne have gavn af at reflektere lidt over disse vise ord af vores egen Niels Bohr:

“The opposite of a profound truth may well be another profound truth.”

Og det gælder altså også for den nye “nationalhelt” Lars Hedegaard og Co. … der gerne tager patent på den absolutte sandhed – desværre ofte i stupiditetens navn …

Naturligvis skal vi værne om ytringsfriheden, men retten til at ytre sig, fratager os altså ikke retten til at tænke os om.

h1

EU og lederskabet

december 11, 2012

Puuuuuuha ….

Har lige set hele EU-parnassets ledelse, d.v.s. de tre ledere fra de tre institutioner, Herman Van Rompuy, Josè Manuel Barroso og Martin Schulz, i et CNN interview fra Oslo. I anledning af modtagelsen af Nobels’s fredspris. Og tillykke med det. Selv om man måske kan diskutere den dybere mening med at netop EU får prisen …

Men det er en anden diskussion.

Grunden til det indledende puuhaaaa, er, at de tre ledere godt nok ikke lyste op som store ledere, når CNN’s journalist udspurgte dem om nogle af de huller, der er i EU systemet – og ikke mindst EURO’ens berettigelse og bæredygtighed….

En ting er, at ingen af de tre topledere taler et specielt sammenhængende engelsk. Og det må man så gu da i det mindste kunne forvente af folk, der vil gøre sig i international topledelse. Noget andet er, at de sidder og nærmest lyver for åben skærm om kriserne, de valutariske, økonomiske og finansielle, i EU-systemet. Og nærmest lyder som småfornærmede skolepiger, når den amerikanske journalist spørger lidt kritisk til situationen og den langsommelige beslutningsproces i systemet.

Med en sådan topledelse ser det godt nok skidt ud for EU … EU går sikkert ikke ned, thi dertil er den investerede politiske kapital for stor. Men spørgsmålet er dog, om det ikke ville være det bedste for Europa og dets økonomi(er) set både lokalt og globalt systemisk, hvis EU som det totalt bureuakratiserede og ineffektive system, det de facto er, fik lov at gå ned …

En beslutning om en lukning ville (ironisk nok?) være et kærkomment eksempel på en vis form for rettidig omhu og dermed reelt og bæredygtigt lederskab!

h1

Tænk hvis Danmark var sådan rigtigt i krig

oktober 19, 2012

Puuhaaaa, hvor er det betryggende, at Danmark ikke sådan rigtig er i krig. Dels fordi krig jo for det første er totalt tids- og pengespild og sjældent fører til andet … end endnu mere krig

Dernæst – og ikke mindst – er vi sandt for dyden heldige med, at der ikke skal træffes ret mange strategiske og militærtaktiske beslutninger i det danske forsvars top lige p.t.

I lyset af de seneste afsløringer af lidet påskønnelsesværdige videooptagelser fra Irak bør det efterhånden stå klart for selv de mest (undskyld udtrykket) forsvarsliderlige propagandister, at der ikke findes noget, der bare minder om ledelseskompetence i den danske forsvarskommando.
Jo, måske er der en masse af det, man kunne kalde for Gøg-og-Gokke-lederskab. Det er hylende morsomt, men himmelråbende ineffektivt.

Og tænk i øvrigt på, hvor mange skattekroner, der spildes i dette lukkede, selvforherligende og virkelighedsfjerne univers.

Det er beskæmmende og pinligt.

Hatten af for den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard, der er stået offentligt frem med sin viden. Han er stort set den eneste, der har udvist reelt lederskab i denne sag. Og lad os så håbe på, at Kærgaards afsløring kan føre til, at der bliver ryddet op en gang for alle i forsvaret.

Belært af den måde danske politikere håndterer det militære systems problemer på, kan man desværre nok tvivle, men håbe kan man jo altid gøre … Ikke mindst sådan en grå regnvejrsdag i oktober måned.

God aften og “May your God be with you”

h1

Dovne Robert & Klynke Ol(e)sen

september 12, 2012

Er Dovne Robert, der ikke gider tage et hvilket som helst lortejob, dum, doven og egoistisk?

Fortjener han al den negative fordømmelse, som politikerne fra stort set alle sider – ikke mindst anført af de to altid højtråbende, men desværre også småtbegavede, liberalistiske klynke-politikere Ole B. og Joachim B. Ol(e)sen – overstør ham med?

Tjahhhhh, direkte samfundssind er det vel ikke udtryk for, når Robert ikke gider feje gulvet i en burgerrestaurant. På den anden side, er det vel også ganske ærligt, at manden har en holdning til at ville have et arbejde med kvalitet i – og noget, der modsvarer den uddannelse, han har taget.

Og dermed ikke være sagt at der er noget galt med rengøringsarbejde. Tværtom, i min optik, er det et job, der burde have langt mere status, og derfor burde aflønnes mindst lige så godt som jobbet som folketingspolitiker, da nytteværdien af rengøringsarbejde langt overstiger nytteværdien af folketingets indsats. Ikke mindst set i lyset af den enorme mængde gylle, der hver dag vælter ud af politikernes tomhjernede retorik.

Det kræver i hvert fald sin rengøring at få al den politiske spildolie spulet væk – og derfor er det da også befriende, at Robert som direkte gylle-mod-spreder brager igennem mit sit budskab og får forargelsen til at blomstre …

Det korte af det lange er dog, at de altid snøvlende og snakkende politikere burde bruge deres energi på at skabe nogle jobs fremfor at skyde på en enkelt galning (eller et geni) som Dovne Robert, der på ingen måde er repræsentativ for den store gruppe, der desværre ikke kan finde noget arbejde – og derfor må tage til takke med understøttelse eller kontanthjælp.

Var der nogen, der sagde kollektiv fordummelse i bedste sendetid direkte fra folketingssalen ….?

Og hvad skal man egentlig være mest forarget over i den her sag …????

h1

SF = Socialistisk Folkeparti = Snot Forvirret

juni 30, 2012

Den organistion, der i dag har den dårligste ledelse, er uden sidestykke regeringspartiet SF.

Og der er ellers mange andre steder at kigge hen, når talen falder på inkompetent ledelse. Tag bare Vestas og stort set hele den danske banksektor ….

Men førstepladsen går altså lige nu helt utvetydigt til SF, der skramler rundt i manegen som en vingeskudt solsort.

Nuvel, det kræver nogle kompromisser at blive et regeringsparti, men SF har i dets pleasing af de øvrige partier i regeringen, fulstændig opgivet egne idealer og filosofier. Og man vist skal hedde Thor for at kunne se noget som helst i SF’s politik, der handler om social balance og ligeværd.

Partiets mildt sagt kluntede håndtering af Cekiz’ holdning til skatteforliget taler for sig selv. Den viser med al (u)ønskelig tydelighed, at der ikke længere er højt til loftet i partiet.

SF er blevet et magtparti, der på bedste Anders Fogh maner, agerer uden troværdighed, autencitet eller integritet. SF er blevet en parodi på sig selv. SF’s ledelse er snot forvirret og er i fuld gang med at grave sin egen grav.

SF er et akronym, der meget vel kunne snart kunne komme til at stå for Snart Forbi …

h1

Karakterernes flugt over plankeværket

juni 27, 2012

Det er noget galt i Danmark Dybbøl Mølle maler helt ad helved’ til. Sådan sang salig John Mogensen … tilbage i 70 erne.

Budskabet holder stadigvæk på mange punkter. Ikke mindst i skolernes og universiteternes i dag mildt sagt meget rundhåndede omgang med karakter-givningen.

Der rystes det ene 12 tal ud efter det andet – og forældre og elever står nærmest klar med bøllebank til lærer eller underviser, hvis selv ikke en jævn eller gennemsnitlig præsentation ved bordet giver en 12’er.

Og godt ser det jo ud, når en skole kan vise sort på hvidt, at den skaber et højt gennemsnit. Ligesom det ryger lige i DR1 nyhederne, når en enkelt elev forlader skolen med 30 12-taller ….

Lad lige den stå og tale for sig selv.

I min tid krævedes der noget i retning af en indsigt og en viden, der var højere end underviserens/ lærerens for at score en høj karakter. Og jo, det er mange år siden. Og ja, det var en sensation, når nogen fik den høje …

Men anyways, så er der noget galt, når det nu er blevet det almindelige at få topkarakter – uden at kunne noget (eller i hvert fald ikke kunne ret meget andet end at hævde ens ret til en høj karakter …)

Og selv om det fantastisk høje karakterniveau sikkert gør sig godt i diverse PISA og andre kvantitative, enøjede undersøgelser, så er det altså ikke måden, man skaber “verdens bedste folkeskole eller uddannelsessystem” på.

Om situationen ville John M. Sikkert synge …

Der er noget galt I Danmark Vore skoler evaluerer helt ad helved´ til
Bare tegnedrengen er I orden kan man få karakteren som man vil.
Blæse vær´ med den rigtige mening selv om det er den, man skulle ku …
Der er noget skævt I modellen, no´et der trænger til at skiftes ud.

h1

EM i bonus

juni 5, 2012

Heldigvis, kan man vel sige, er der ingen reel risiko for at de danske fodboldspillere får udløst en bonus på 3 millioner kroner for at vinde EM i fodbold. En bonus, der vel at mærke er per mand. Og dermed godt og vel 10 gange den bonus, der blev uddelt i 1992, da Danmark meget overraskende gik af med sejren.

Der er med andre ord ikke finansiel krise i DBU (Dansk Boldspil Union). Til gengæld er det til at få øje på krisen, når det handler om den sunde fornuft og ledelseskompetencen. Måske man skulle overveje at skifte navn til Dansk Braindrain Union.

h1

Sand vindermentalitet

maj 26, 2012

Winning is not the only thing, but kindness is everything.”

— Rob Gilbert, From Bits & Pieces

%d bloggers like this: