Posts Tagged ‘finanskrisen’

h1

Midt i en bonustid

november 26, 2009

Den finansielle sektor bliver ved med at “spinne” sig selv til (alt for) høje lønninger og bonusser til trods for, at ledere og medarbedere i denne sektor efterhånden ikke laver noget, der ikke lige så godt kunne laves af en computer eller en abekat …

“Men vi skal jo kunne fastholde vores dygtige medarbejdere i vores værdipapir- og aktiehandelsafdelinger”, spinnes der videre … disse medarbejdere – der i forbindelse med finanskrisen – er/var så dygtige, at ingen af dem var blot bare tilnærmelsesvist i nærheden af at rådgive os dumme og almindelige dødelige om markedets negative udvikling, før det var alt, alt for sent … d.v.s. i bakspejlets ulideligt klare lys, som Kurt Thorsen plejer at sige, og her er vi jo alle ligegode eksperter og idioter.

Anyways – så er der ikke ret mange analyser, der går i dybden, som kan påvise eller bare komme tæt på at sandsynliggøre, at bonus er nødvendigt endsige effektivt i forhold til at motivere medarbejdere og ledere til at yde en god indsats eller tage/blive i et job.

Faktisk er der omvendt meget, der tyder på, at det har en række negative konsekvenser, når virksomheder baserer deres ledelse på bonus og andre former for pekuniære beløninnger. Det “argumenterer” Alfie Kohn meget overbevisende for i sin skarpe og provokerende bog “Punished by Rewards”, som varmt anbefales … Bogen burde, som jeg vist har været inde på i et tidligere indlæg, være fast pensum på alle uddannelsesinstitutioner, der er med til at uddanne fremtidens ledere. Det burde bogen være både af etiske grunde, men også af rationelle årsager – for hvorfor bruge milliarder af kroner hvert år på bonus i de danske storbanker, hvis man i stedet for kunne opnå en langt bedre og mere vedvarende motivationseffekt med ikke-penge-baserede midler.

Disse midler kan du læse lidt om i denne artikel – “The No-Cost Way to Motivate“- som er skrevet af den amerikanske management-guru Patrick Lencioni.

God bonusjagt 🙂

Reklamer
h1

Finanskrisens positive sider

juli 12, 2009

Finanskrisen har ikke været en sjov begivenhed for ret mange.

Finanskrisen har været skyld i mange ting. Og den har fået skyld i mindst lige så mange ting. Også ting, som ikke (udelukkende) er finanskrisens skyld. Denne metode er der mange – ikke mindst mange topledere og politiske ledere – som har benyttet sig af ved ganske “smart” at give finanskrisen skylden for ting, der reelt set er ledernes egne mangler i såvel holdnings-, handlings- og kompetence-mæssig forstand.

Ansvarligheden i sidstnævnte form for adfærd taler for sig selv … og hører bestemt ikke til i den positive ende af skalaen.

Heldigvis er der dog også dukket et par positive effekter op i kølvandet på finanskrisen – også her på den hjemlige, danske scene:

1) Den siddende regerings højtbesugne “tænke(?)tank”, CEPOS, er blevet påfaldende tavse i mediebilledet. Og det er da heldigvis forståeligt, når det netop er de hovedløse liberalistiske tanker, som de arrogant plæderede for, der med al ønskelig tydelighed har vist sig at være den egentlige og eneste reelle årsag til, at verdensøkonomien er kørt helt i sænk. Tak for det. Som sådan er det fint, at der er nogen, der repræsenterer alle sider og vinkler i en sag (en diskussion), men det gør heller ikke noget, hvis man udover at være ekstrem (liberal) også medtager blot en smule realisme, eftertanke og klogskab i sin facon. Lad os håbe, at CEPOS har lært det – ellers så ville der vel ikke ske det helt store, hvis organisationen selv faldt for finanskrisens klamme hånd …

2) Begrebet “Sharholder Value”, der også herhjemme af mange blev ophøjet til virksomhedernes eneste mantra, har mistet pusten. Nu er der som sådan ikke noget noget i vejen med, at man vil tage sig godt at de aktionærer, der er med til at finansiere virksomhedens investeringer og drift. Men når aktionær-værdiskablsen kobles op på en kortsigtet tankegang, så går det galt. Og især når bestyrelsernes og direktionernes løn, honorarer og bonus, som det desværre har været tilfældet, er designet, så de udbetales ligefrem proportionalt med handlinger, der puster værdierne kunstigt op og/eller går ud på at tage uforholdsmæssigt store risici for at opnå ekstraordinært højt udbytte. At sharholder value praktiseret på sidstnævnte måde ikke holder, er der langt om længe en håndfuld politikere og topledere, der har fået øjnene op for. Lad os håbe den tankegang vil fortsætte med at brede sig – og holder ved … også når det (måske) begynder at gå op ad bakke igen.

Epilog:

Der spirer flere steder en begyndende erkendelse af, at vi ikke længere kan nøjes med at tale om et socialt ansvarligt og bæredygtigt lederskab. Nu skal der handling til. Lad os håbe, at det bliver den positive udgang på finanskrisen. Samtidig med, at vi erkender, at vi selv har skabt krisen, fordi vi har valgt at betro os til de “forkerte” ledere på stort set alle planer. Og derfor fremover må vælge nogle langt bedre ledere, der ikke primært vil være ledere, fordi de ønsker magt, penge og status, men fordi de ønsker at gøre en reel forskel for andre (være “Servant Leaders”).

h1

Finanskrise, Stein Bagger, Jersild Live, Finansminister Løkke og Økonomi- og Erhvervsminister Espersen

december 11, 2008

Jersild Live blev næsten til Jersild Latterlig her i aften (11. december 2008).

Og nej, det var ikke på grund af Jens Oluf Jersild.

Men på grund af nogle af de gæster, som han havde besøg af i udsendelsen,

Nemlig de to anders-fogh-nikke-dukke-efterabende-ministre Lars  Løkke og Lene Espersen og via ekstern forbindelse Finans(u)rådets direktør Jørgen A. Horwitz.

Magen til uansvarlighed og talen udenom den aktuelle økonomiske situation i dagens Danmark skal man da godt nok lede længe efter.

Det var decideret underholdende … men også latterligt at høre de to minstre opfordre danskerne over en bred kam til at gå ud og tage spender-bukserne på her i Julen – og solde en masse penge op, som vi sandsynligvis ikke har og selv om vi havde burde bruge på noget mere fornuftigt.

Og så er det stadigvæk en gåde, at politikerne og bankfolk omtaler den såkaldte finanskrise som om den er en tyv, der er kommet snigende ind over os i ly af natten.

Finanskrisen er da skabt af nogen. Og når nu Fogh og hans ministre har så travlt med at mene, at det var dem, der skabte det såkaldte opsving, Ja, så mangler det da bare, at de også vil tage æren for nedturen. På samme måde må bankfolkene se sig selv grundigt i spejlet og reflektere over, om de måske ikke har været lidt for højt oppe at flyve … og glemt at en simpel kugleramme virker langt bedre end et avanceret excel-regneark, når man skal holde holde styr på debit og kredit.

Sagen er jo den enkle, at det højtbesugne opsving blev skabt på falske forudsætninger bl.a. via en total vanvittig liberalisering af kreditgivningen i finansektoren – godt hjulpet på vej af en blind og lalle-glad borgerlig regering under stærk indflydelse af de liberalistiske “tænkere” fra Cirkus CEPOS.

Residualen (eller eftertændingen) af dette hokus-pokus blev et forudsigeligt oppustet bolig- og finansmarked uden holdbar gang på jord. Et marked, der blot afventede et lille knappenålsstik, for at det hele ramlede sammen.

Politikerne og en himmleråbende inkompetent finanssektor bør tage stikket hjem – og erkende at de selv har været meget aktive medskabere af den finanskrise, vi er midt i.

Før det sker, ser det ualmindeligt sort ud for os såkaldt almindelige danskere. For så får grådigheden og inkompetencen nemlig lov til at florere videre …

Og midt i Stein Bagger og Asger (det-er-ikke-mig) Jensby jule-eventyret, er det altså ikke særlig kønt at se på.

h1

Lyver de i banken efter kl. 16?

januar 19, 2008

Krisen på de finansielle markeder – specielt i USA – ruller i disse dage. Nogen har været lidt for kreative i den måde, de låner penge ud på. Man har lånt ud til alle – selv dem med lav kreditværdighed – og i troen på, at prisen på boliger kun kunne gå en vej. Nemlig op.

Markedet viser nu, at der er grænser for alt. Intet vokser ind i himmelen. Så nu falder boligpriserne. Mange kan ikke betale deres lån – og er i fare for at gå konkurs. Aktiemarkederne falder lige så over det meste af verden. Og en masse skeletter vælter ud af skabene i banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutioner.

Hvad skal du gøre? Har du aktier, skal du så beholde dem eller sælge? Kommer markedet snart op igen eller går det ned de næste mange år?

Alt afhænger af, hvordan krisen løses. Og hvor ærligt finansselskaberne er og vil være i den kommende tid.

Her er et link til en debat på den anerkendte finans-tv-kanal CNBC med den amerikanske finansverdens gale mand, Jim Cramer: Cramer on Financials

Som det fremgår er Cramer bestemt ikke positiv, når han taler om den adfærd, de smarte drenge i toppen af finansselskaberne har udvist/udviser.

Cramer er kendt for at sige sin mening og gå lige til stregen – og nogle gange over. Og det er primært situationen i Corporate Amerika, han udtaler sig om.

Men i disse så urolige tider, hvor vi også ser en boligkrise i Danmark og hvor det danske aktiemarked er et af de markeder, der i skrivende stund har tabt mest her i begyndelsen af året, ja, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, om ansvarligheden og ærligheden i den danske finasielle sektor holder i byretten …

Jeg håber det … men jeg tør ikke garantere. Og der er i hvert fald al mulig grund til at veje ordene fra din bank-, finans eller investeringsrådgiver en ekstra gang i disse tider. For de skal tjene penge til deres virksomheder – og er derfor nok ret beset ligeglade med, om det kommer til at koste dig penge ….

Be careful out there …

PS: Og hvis du tror, at de store spillerne – som f.eks. hedgefonde – ikke kan og vil manipulere markedet, så de selv kan tjene penge (naturligvis også nogle gange til deres kunder) – så se Cramer fortælle lidt om, hvor let det i princippet er at påvirke markedet, når man er en professionel aktør: Jim Cramer on Market Manipulation

%d bloggers like this: