Posts Tagged ‘lederskab’

h1

Anders Eldrup bedriver Ding Dong Ledelse

marts 19, 2012

Ding, Ding … DING, DING og DONG

Anders Eldrup, den nu – og langt om længe – fyrede direktør for det statslige energiselskab DONG, lægger navn til en ny offentlig ledelsesmodel kaldet Ding Dong Ledelse.

Ding Dong Ledelse er et udtryk for en ledelsesfilosofi, hvor ledelsens fokus er egen personlig berigelse. Ledelsen er med andre ord stort set ligeglade med andre interessenters ønsker og behov – med mindre tilfredsstillelsen af disse ses som et middel til at tjene egen-interessen.

Ding Dong Ledelse er allerede særdeles udbredt i det, der kaldes det private erhvervsliv, men Eldrups eksorbitante belønningspolitik af en række højt placerede ledere, viser at grådigheden og den uansvarlige ledelsestænkning selvfølgelig (men desværre) også florerer i offentlige virksonheder.

Ding Dong Ledelse er også et udtryk for – eller en kedelig  redidual af – den farlige – og altødelæggende – kortsigtede tankegang, der lægges for dagen, når danske politikere (Folketinget) i jagten på lidt flere penge i statskassen nu & her, plæderer for en privatisering af vitale forsyningsselskaber.

Så sker der nemlig det, at topledelsen – som også i Henning Dyremoses tilfælde i Tele Danmark (TDC) – går i selv-sving. Og så tænkes der kun på, hvor hurtigt det kan gå med at få egne personlige kasseapparater til at klinge med klokken … Ding, Ding, Ding, Ding, Ding …

Det går strygende lige indtil gong-gongen lyder …  Dong, Dong, Dong – og der endelig er nogen, der finder ud af, at toppen af dansk erhvervsliv er fyldt med grådige, pengegriske og særdeles inkompetene sheriffer og charlataner. Som kun sidder deroppe i Ding Dong kontoret, fordi de ryg-klapper og gengælder gode kødben på kryds og tværs af en mangfoldighed af gensidigt understøttende bestyrelsesposter og VL-netværk. “Den ene gode tjeneste er jo den anden værd …”

Måske bestyrelserne og head hunterne skulle overveje at benytte sig lidt mere af Platons filosoferen, når de besætter nye lederposter …

”…the  people most suited to lead are those who persistently show the least inclination to do so, and who are most convinced that the material conditions over which they preside are unreal and ultimately unimportant.”

Skade ville det i hvert fald næppe gøre, hvis vi fik flere ledere for hvem magten om magten (og pengene) ikke var den primære drivkraft.

PS: Læs i øvrigt Dan Pinks bog Drive, hvis du er interesseret i viden om, hvad der (grundlæggende) motiverer mennesker med almindelig sund fornuft.

Velbekomme …. og tak: Gerne en kop kaffe. Eldrup eller en af hans stik-i-rend-drenge giver sikkert gerne en lille uskyldig Cognac til ….

h1

Leder uden en titel – Lead Without a Title

april 30, 2010

Vi er alle sammen potentielt ledere. Der hører ingen titel med til dette hverv. Det er noget, vi alle kan blive eller gøre, hvis vi selv vil det – og ikke mindre vigtigt, hvis der er nogen, der vælger at følge vores gode eksempel …

Her er en skøn lille video, som Robin Sharma (forfatter til bogen The Leader Who Had No Title) har lavet. Nyd den:

h1

10 tanker om ledelse

december 18, 2009

Ledelsesinspirator og foredragsholder Jon Gordon, der har skrevet en række fascinerende bøger med titler som The Energy Bus, Training Camp, The No Complaining Rule, deler på sin blog nedenstående 10 tanker om, hvad god ledelse er:

1. People follow the leader first and the leader’s vision second – It doesn’t matter if the leader shares a powerful vision, if the leader is not someone who people will follow the vision will never be realized. As a leader, who you are makes a difference. The most important message you can share is yourself.

2. Trust is the force that connects people to the leader and his/her vision – Without trust there is a huge gap between the leader and the vision. Without trust people will stay off the bus. However if people trust the leader they will hop on the bus with the leader and help move the bus forward towards the vision.

3. Leadership is not just about what you do but what you can inspire, encourage and empower others to do.

4. A leader brings out the best within others by sharing the best within themselves.

5. Just because you’re driving the bus doesn’t mean you have the right to run people over – Abraham Lincoln said “Most anyone can stand adversity, but to test a man’s character give him power.” The more power you are granted the more it is your responsibility to serve, develop and empower others. When you help them grow they’ll help you grow.

6. “Rules without Relationship Leads to Rebellion” – Andy Stanley said this and it’s one of my favorite quotes. As a leader you can have all the rules you want but if you don’t invest in your people and develop a relationship with them they will rebel. This applies amazingly to children as well. It’s all about relationships.

7. Lead with optimism, enthusiasm and positive energy, guard against pessimism and weed out negativity.

8. Great Leaders know they don’t have all the answers – Rather they build a team of people who either know the answers or will find them.

9. Leaders inspire and teach their people to focus on solutions, not complaints. (The No Complaining Rule)

10. Great leaders know that success is a process not a destination – One of my heroes John Wooden, the legendary UCLA basketball coach, never focused on winning. He knew that winning was the by product of great leadership, teamwork, focus, commitment and execution of the fundamentals. As a leader focus on your people and process, not the outcome.

Kilde: http://www.jongordon.com/blog/

***

Hvad mener du om Gordons tanker om ledelse? Giver de mening for dig? Er de for amerikanske? Er de for simple? Er de for avancerede? Hvad er kernen i det gode lederskab?

h1

En definition på lederskab

november 22, 2009

“Truly great leaders … recognize how silly it is to believe that … a leader is the key to an organization’s success. The best leaders understand that long-term results are created by all of the great people doing the work — not just the one person who has the privilege of being at the top.”

— Marshall Goldsmith, Leadership Isn’t About You

Bedre kan det da næsten ikke siges …

h1

Positive effekter af finanskrisen – del 2

juli 13, 2009

I forlængelse af gårsdagens indlæg om nogle af de positive sider ved finanskrisen, er her et link til en artikel skrevet af Bill George, tidligere CEO for Medtronic og nu professor i Management Practice ved Harvard Business School.

Artiklen hedder The Economic Crisis Will Shape New Leaders og i den fortæller Bill George, hvorfor og hvordan han tror og håber på, at krisen vil fostre gode betingelser for, at vi kan udvikle ledere med et langt længere og mere altuistisk udsyn og som forstår, hvad bæredygtig og social ansvarlig lederskab er i praksis – og ikke bare i teorien.

Lad os krydse fingre for, at han får ret. Og lad os håbe, at der var et dansk universitet eller en handelshøjskole, der ville invitere Bill George til Danmark, så erhvervsledere og politiske ledere i den danske andedam også kunne lære lidt af hans kloge ord …

h1

Finanskrisens positive sider

juli 12, 2009

Finanskrisen har ikke været en sjov begivenhed for ret mange.

Finanskrisen har været skyld i mange ting. Og den har fået skyld i mindst lige så mange ting. Også ting, som ikke (udelukkende) er finanskrisens skyld. Denne metode er der mange – ikke mindst mange topledere og politiske ledere – som har benyttet sig af ved ganske “smart” at give finanskrisen skylden for ting, der reelt set er ledernes egne mangler i såvel holdnings-, handlings- og kompetence-mæssig forstand.

Ansvarligheden i sidstnævnte form for adfærd taler for sig selv … og hører bestemt ikke til i den positive ende af skalaen.

Heldigvis er der dog også dukket et par positive effekter op i kølvandet på finanskrisen – også her på den hjemlige, danske scene:

1) Den siddende regerings højtbesugne “tænke(?)tank”, CEPOS, er blevet påfaldende tavse i mediebilledet. Og det er da heldigvis forståeligt, når det netop er de hovedløse liberalistiske tanker, som de arrogant plæderede for, der med al ønskelig tydelighed har vist sig at være den egentlige og eneste reelle årsag til, at verdensøkonomien er kørt helt i sænk. Tak for det. Som sådan er det fint, at der er nogen, der repræsenterer alle sider og vinkler i en sag (en diskussion), men det gør heller ikke noget, hvis man udover at være ekstrem (liberal) også medtager blot en smule realisme, eftertanke og klogskab i sin facon. Lad os håbe, at CEPOS har lært det – ellers så ville der vel ikke ske det helt store, hvis organisationen selv faldt for finanskrisens klamme hånd …

2) Begrebet “Sharholder Value”, der også herhjemme af mange blev ophøjet til virksomhedernes eneste mantra, har mistet pusten. Nu er der som sådan ikke noget noget i vejen med, at man vil tage sig godt at de aktionærer, der er med til at finansiere virksomhedens investeringer og drift. Men når aktionær-værdiskablsen kobles op på en kortsigtet tankegang, så går det galt. Og især når bestyrelsernes og direktionernes løn, honorarer og bonus, som det desværre har været tilfældet, er designet, så de udbetales ligefrem proportionalt med handlinger, der puster værdierne kunstigt op og/eller går ud på at tage uforholdsmæssigt store risici for at opnå ekstraordinært højt udbytte. At sharholder value praktiseret på sidstnævnte måde ikke holder, er der langt om længe en håndfuld politikere og topledere, der har fået øjnene op for. Lad os håbe den tankegang vil fortsætte med at brede sig – og holder ved … også når det (måske) begynder at gå op ad bakke igen.

Epilog:

Der spirer flere steder en begyndende erkendelse af, at vi ikke længere kan nøjes med at tale om et socialt ansvarligt og bæredygtigt lederskab. Nu skal der handling til. Lad os håbe, at det bliver den positive udgang på finanskrisen. Samtidig med, at vi erkender, at vi selv har skabt krisen, fordi vi har valgt at betro os til de “forkerte” ledere på stort set alle planer. Og derfor fremover må vælge nogle langt bedre ledere, der ikke primært vil være ledere, fordi de ønsker magt, penge og status, men fordi de ønsker at gøre en reel forskel for andre (være “Servant Leaders”).

h1

Kanon om ledelse … eller kanondårlig ledelse

september 10, 2008

Det er sikkert velmenende og med gode intentioner, at en række professorer, som naturligvis har ufattelig stor forstand på ledelse i praksis … (?), nu skal i gang med at finde de bedste ledere (ledelser) i danske virksomheder. Og indskrive dem i en kanon for det gode danske lederskab.

I en såkaldt “global” verden kan man dog spørge, om det giver mening at snakke dansk ledelse, når danske virksomheder nu så gerne vil være internationale og også spille med uden for den lille danske andedam.

Noget helt andet er dog, om ikke det ville være mere lærerigt – eller i hvert fald mindst lige så lærerigt – at finde eksempler på dårlig(e) ledelse (ledere).

Der er i hvert fald mere end nok at tage fat på.

En selvskreven kandidat på en sådan liste er (naturligvis) den tidligere direktør for Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen. Han kan som negativ rollemodel ikke alene vise, hvad inkompetent ledelse er både for åben skræm og for lukkede døre. Samtidig er han et lysende klart eksempel på, hvor stupidt, tåbeligt og altødelæggende, det er, når virksomheder benytter sig af options- og andre bonusbaserede aflønningsformer.

Derfor burde en case om Valentin Hansen og de mange andre ledelseskolleger, som han desværre har og som færdes i samme møgbeskidte boldgade, være fast pensum på alle universiteter og handelshøjskoler, der forsøger at lære fremtidens ledere, hvad god (dårlig) ledelse er.

En sådan kanon med omvendt fortegn ville nemlig være helt kanon. Eller vil det mon også bare være endnu en kanon-dårlig idé…???

%d bloggers like this: