Posts Tagged ‘livslang læring’

h1

Livslang læring er den eneste konstant

juni 19, 2008

“We are all familiar with the reality of change, and the need to embrace new skills on a regular basis. If we, as individuals and as a nation, hope to compete in an increasingly global market, we must excel in innovation, design, and inevitably, new applications of technology. To achieve these lofty goals, both employers and employees must be committed to lifelong learning.”

— Donna Murphy, managing director of the Adecco Institute

Hvad har du lært i dag?

Hvad vil du lære i morgen?

Og hvad står der på din læringsagenda for i overmorgen?

h1

Dum, dummere og endnu dummere …

april 28, 2008

Professor Anders Drejer fra Handelshøjskolen i Århus har udviklet et dumhedsindeks. Han påstår – sikkert ment som en venlig, men lidt spydig provokation, at højtuddannede som f.eks. ingeniører bliver op til 20 % dummere for hvert år, der går. Hvis de da vel at mærke ikke sørger for at holde sig ajour, opdateret og bevidst søger ny viden og bekender sig til livslang læring.

Se evt. mere her: Professor: Man bliver 20 % dummere om året

I princippet er jeg enig i, at vi hele tiden skal lære og udvikle os, men om vi decideret bliver dummere, hvis vi ikke gør det, er måske lidt for håndfast en påstand.

Og det afhænger i hvert fald af, hvad det er for en form for dumhed (eller som modpol: viden, klogskab eller læring), der tales om. Vi lærer jo på mange måder, af mange ting og aktiviteter – og i princippet hele tiden … og uanset om vi tænker over det eller ej …

Men professorens postulat er da en spændende tanke …

Og man kan man jo heller ikke lade være med at tænke på, hvor meget dummere en professor bliver hvert år, hvis han kun læser bøger, skriver en støvet forskningsrapport nu og da og holder et foredrag eller to … og aldrig kommer sådan helt rigtigt ud i den virkelige verden.

Gode bud modtages gerne … 🙂

h1

Lær for livet

januar 27, 2008

“We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn.”

— Peter F. Drucker, forfatter til en lang række banebrydende bøger om ledelse

Vi skal altså ikke kun fokusere på at lære bestemte, faglige ting. Nej, det vigtigste er, at vi går bag om det at lære noget, så vi kan “lære at lære”.

Det er muligt, at udsagnet “at lære at lære” efterhånden er blevet en slidt kliché.

Men desværre kan de skoler og uddannelsesinstitutioner herhjemme, der rent faktisk underviser specifikt og bevidst i læringskompetencer og -processer for alle elever/studerende tælles på en enkelt eller i hvert fald meget få hænder.

Gad vide, hvornår vi egentlig begynder at tage læring seriøst – og dropper PISA-test og lignende evalueringer, der i allerbedste fald ingen effekt har – men langt mere sandsynligt er direkte skadeligt for både lærernes og elevernes naturlige læringslyst og -kompetencer.

h1

We gotta keep up learnin´

januar 25, 2008

“Just remember that if you’re not working at your game to the utmost of your ability, there will be someone out there somewhere with equal ability who is. And one day you’ll play each other, and he’ll have the advantage.”

— “Easy” Ed Macauley
as told by Bill Bradley

%d bloggers like this: