Archive for maj 2009

h1

Fra A til B … og så lige lidt længere …

maj 26, 2009

“Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.”

— Albert Einstein, 1879-1955, fysiker

h1

The Power of Resilience

maj 19, 2009

“It ain’t about how hard you hit, but how hard you can get hit, and keep moving forward.”

— Rocky Balboa, 2006

h1

Pludselige forandringer … eftertanke

maj 16, 2009

“Just when the caterpillar thought the world was over, it became a butterfly.”

— Ukendt

h1

Dagens citat

maj 11, 2009

“I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness.”

— Abraham Maslow 1908-1970, Psykolog

h1

Læring fra modsætningerne …

maj 9, 2009

“I have learned silence from the talkative, tolerance from the intolerant and kindness from the unkind. I should not be ungrateful to those teachers.”

— Kahlil Gibran

h1

Excellence made easy

maj 6, 2009

“If you want to achieve excellence, you can get there today. As of this second, quit doing less-than-excellent work.”

— Thomas J. Watson, 1874-1956, grundlægger af IBM

h1

Krisen i perspektiv

maj 4, 2009

“Life is a crisis – so what!”

— Malcolm Bradbury

Spørgsmålet er jo så, om det skal fortolkes positvt eller negativt – eller måske er det både og … 🙂

h1

Nye & anderledes udfordringer i skoven

maj 2, 2009

Her er et link til et rigtig fint lille video-indslag om anderledes lege- og klarekativiteter i skoven – på et af de anlæg, der på engelsk (amerikansk) er kendt under navnet Ropes Courses og i de tysktalende lande som: Seilgarten

%d bloggers like this: