Archive for januar 2007

h1

Proaktiv rekruttering og medarbejderfastholdelse

januar 31, 2007

Der er kamp om talenterne. Tidligere kunne de store virksomheder vælge og vrage. Nu er det ofte kandidaterne, der står med det længste strå. En undersøgelse foretaget af Accenture i 2006 blandt 250 virksomheder peger da også på, at problemet med at tiltrække og fastholde de gode medarbejdere og ledere er en af de største opfattede trusler mod virksomhedernes konkurrenceevne.

Så hvad gør de proaktive virksomheder?

Andrew Long fra Critical Pathfinders fortæller, at virksomhederne er begyndt at tilbyde teambuilding for at tiltrække potentielle kandidater. Formålet med disse programmer er, at vise topkandidaterne, at firmaet ikke bare snakker om et godt arbejdsmiljø præget af teamwork. Nej, de gør noget ved det. Firmaerne håber naturligvis på, at de ved at tilbyde ansøgerne et attraktivt teambuilding-forløb kan overbevise dem om, at deres organisation er et godt sted at gøre karriere.

Virksomhederne bliver også nødt til at erkende, at de ikke kan holde på kandidaterne til evig tid. Der vil altid være nogen, der smutter videre. MEN det skal ikke afholde virksomhederne fra at investere i talenternes kompetencer.

Som Learning Zones motto lyder:

“Du skal ikke tænke på, hvad der sker,
hvis du træner, uddanner og udvikler
alle dine medarbejdere og ledere
… og de så forlader din virksomhed.

Du skal i stedet for tænke på, hvad der sker,
hvis du ikke træner, uddanner og udvikler
alle dine medarbejdere og ledere
… og de så allesammen bliver i din virksomhed.”

h1

Teorier om læring

januar 30, 2007

Er du interesseret i at grave lidt ned i læringsteorien, så er denne hjemmeside et ganske udmærket sted at begynde: http://www.infed.org/biblio/b-learn.htm

h1

Den lærende organisation er død …

januar 29, 2007

Og det har den i princippet altid været. En organisation kan ikke i sig selv lære noget. Det er kun de mennesker, der udgør organisationen, der kan lære og lære at lære.

Som Gareth Morgan skriver i sin fremragende bog Imaginization (1993):

“An organization has no presence beyond that of the people who bring it to life. You can´t create a learning organization… But you can enhance people´s capacities to learn and align their activities in creative ways.”

Og Henry Ford sagde for efterhånden mange år siden noget i retning af:

“I kan tage alle mine penge, brænde alle mine bygninger, men lad mig beholde mine ansatte, så skal jeg bygge det hele op igen.”

Læring kan altså ikke forankres eller gemmes i en mursten eller i en pengetank. Læring er stadigvæk en menneskelig kerneaktivitet – som er meget vanskelig (umulig) at automatisere og teknologisere. Og heldigvis for det.

h1

Verdens bedste investering

januar 28, 2007

Her er et bud på verdens bedste investering. Den gælder både for dig som enkeltperson, for din virksomhed, hvis du er leder eller ejer af sådan en, og den gælder også for vores politikere, der leder (eller “styrer”) nationens ve og vel.

Og hvad er det så for en investering, der har så stor rækkevidde? Svaret er naturligvis læring. Evnen til at lære eller at lære at lære er en investering, der på det nærmeste giver statsgaranti for et godt og positivt afkast. Alle individer, organisationer/virksomheder og samfund/nationer har et enormt behov for at lære nye ting, nye færdigheder – at blive klogere.

Så ud med kapitalbalancen, betalingsbalancen og valutabalancen og ind med læringsbalancen. Den er nemlig dén, der skaber alle de andre balancer – eller ubalancer, hvis vi ikke får gjort nok ved vores læring…

Hvordan ser din læringsbalance egentlig ud? Hvad har du lært i dag? Hvad lærte du i går? Hvad vil du lære i morgen? I overmorgen? Og i …

h1

Vinduer åbnes og lukkes

januar 27, 2007

“Livet sender dig hver eneste dag en række små “windows of opportunity”. Din skæbne afhænger i sidste ende af, hvordan du vælger at handle eller reagere på de muligheder, der byder sig til.”

— Robin Sharma, The Greatness Guide, s. 4, 2006

h1

Få mere effekt af dine kurser og workshops

januar 25, 2007

Roger Greenaway er af verdens førende eksperter, når det handler om at sikre effekt og overførsel af læring fra kurser og workshops.

Her er en beskrivelse af et kursus, der afholdes med ham i England i februar måned: iol-flyer-reviewing-2007.doc

h1

Hvordan finder man den rigtige coach?

januar 25, 2007

Det er et godt spørgsmål. Og der kan ikke gives et entydigt svar.

For det handler jo bl.a. om, hvad du skal bruge coachen til? Hvad for en slags person er du selv? Og hvilken slags coach-type-person vil du have tillid til – også når der bliver stillet konfronterende spørgsmål?

Som en hjælp har Verena Aibel lavet en checkliste med 10 kriterier, så man kan vælge coach med omtanke – se s. 9 og 13 i dette nyhedsbrev (pdf fil til download): The Bottom Line.

%d bloggers like this: