Archive for marts 2012

h1

Hvad du ønsker skal du få …

marts 28, 2012

“You are never given a wish without also being given the power to make it true. You may have to work for it, however.”

— Richard Bach, forfatter, citat fra bogen Illusions

h1

Leg og kreativitet …. og for mange klods-majorer i det danske forsvar

marts 26, 2012

The Heart of Innovation: Creativity and the Play Instinct.

Tænk hvis alle virksomheder også de offentlige af slagsen indførte legepauser på samme såde, som der sættes tid af til spisepauser og rygepauser.

Gad vide, om der ikke ville ske et gevaldigt løft i kreativiteten til at finde unikke løsninger …

Tag nu bare det danske forsvar. De har et budget på ca. 21 milliarder kroner. Og der er ca 8.000 officerer og sergenter ansat til kommandere og lede 7042 konstabler og omkring 4800 værnepligtige. Mon ikke enhver general ville kunne se det stupide heri, hvis han lavede en lille simpel lego-klods opstilling af denne fordeling …. med for mange klods-majorer!

Lidt frækt kan man vel sige, at med den praksis og effektivitet som forsvaret lægger for dagen – og har gjort i de seneste mange år – er det eneste forsvaret har brugt tid på at forsvare … forsvaret selv.

Det er ikke så få efterlønnere og robotstøvsugere en konvertering af det overflødige fedt i forsvaret kunne finansiere på årsbasis …

Vi ved jo alle, at det er sundt med en slankekur, hvis der er kommet for mange kilo på sidebenene – problemet er bare, at man skal lede langt og længe efter social ansvarlig lederskab i forsvarets etat.

h1

Dum, dummere eller klogest

marts 22, 2012

“Everybody
is a genius.
But if you
judge a fish
by its ability
to climb a tree,
it will live
its whole life believing
that it is stupid.”

— Albert Einstein

h1

Anders Eldrup bedriver Ding Dong Ledelse

marts 19, 2012

Ding, Ding … DING, DING og DONG

Anders Eldrup, den nu – og langt om længe – fyrede direktør for det statslige energiselskab DONG, lægger navn til en ny offentlig ledelsesmodel kaldet Ding Dong Ledelse.

Ding Dong Ledelse er et udtryk for en ledelsesfilosofi, hvor ledelsens fokus er egen personlig berigelse. Ledelsen er med andre ord stort set ligeglade med andre interessenters ønsker og behov – med mindre tilfredsstillelsen af disse ses som et middel til at tjene egen-interessen.

Ding Dong Ledelse er allerede særdeles udbredt i det, der kaldes det private erhvervsliv, men Eldrups eksorbitante belønningspolitik af en række højt placerede ledere, viser at grådigheden og den uansvarlige ledelsestænkning selvfølgelig (men desværre) også florerer i offentlige virksonheder.

Ding Dong Ledelse er også et udtryk for – eller en kedelig  redidual af – den farlige – og altødelæggende – kortsigtede tankegang, der lægges for dagen, når danske politikere (Folketinget) i jagten på lidt flere penge i statskassen nu & her, plæderer for en privatisering af vitale forsyningsselskaber.

Så sker der nemlig det, at topledelsen – som også i Henning Dyremoses tilfælde i Tele Danmark (TDC) – går i selv-sving. Og så tænkes der kun på, hvor hurtigt det kan gå med at få egne personlige kasseapparater til at klinge med klokken … Ding, Ding, Ding, Ding, Ding …

Det går strygende lige indtil gong-gongen lyder …  Dong, Dong, Dong – og der endelig er nogen, der finder ud af, at toppen af dansk erhvervsliv er fyldt med grådige, pengegriske og særdeles inkompetene sheriffer og charlataner. Som kun sidder deroppe i Ding Dong kontoret, fordi de ryg-klapper og gengælder gode kødben på kryds og tværs af en mangfoldighed af gensidigt understøttende bestyrelsesposter og VL-netværk. “Den ene gode tjeneste er jo den anden værd …”

Måske bestyrelserne og head hunterne skulle overveje at benytte sig lidt mere af Platons filosoferen, når de besætter nye lederposter …

”…the  people most suited to lead are those who persistently show the least inclination to do so, and who are most convinced that the material conditions over which they preside are unreal and ultimately unimportant.”

Skade ville det i hvert fald næppe gøre, hvis vi fik flere ledere for hvem magten om magten (og pengene) ikke var den primære drivkraft.

PS: Læs i øvrigt Dan Pinks bog Drive, hvis du er interesseret i viden om, hvad der (grundlæggende) motiverer mennesker med almindelig sund fornuft.

Velbekomme …. og tak: Gerne en kop kaffe. Eldrup eller en af hans stik-i-rend-drenge giver sikkert gerne en lille uskyldig Cognac til ….

h1

Glæden ved at finde på …

marts 19, 2012

“I do not think there is any thrill that can go through the human heart like that felt by the inventor as he sees some creation of the brain unfolding to success.”

Nikola Tesla, Opfinder

h1

Leveregel med indbygget succes

marts 12, 2012

“Today I will do what others won’t, so tomorrow I can accomplish what others can’t.”

— Jerry Rice, Amerikansk Fodbold Spiller

h1

Er du en taber eller en vinder?

marts 7, 2012

“Losers live in the past. Winners learn from the past and enjoy working in the present toward the future.”

— Denis Waitley, Speaker and Author

%d bloggers like this: