Archive for april 2008

h1

Vinder eller tabermentalitet …

april 30, 2008

“Defeat is a state of mind. No one is ever defeated until defeat has been accepted as reality. To me, defeat in anything is merely temporary, and its punishment is but an urge for me to greater effort to achieve my goal. Defeat simply tells me that something is wrong in my doing; it is a path leading to success and truth.”

— Bruce Lee, 1940-1973, Kampsportsekspert, skuespiller og forfatter

h1

Hvor dumme er danske erhvervsjournalister?

april 29, 2008

I går påstod en professor, at ingeniører bliver 20 % dummere om året.

Når man læser overskrifterne i dag om Den Danske Banks regnskab for 1. kvartal 2008, som (indrømmet) ikke var helt så “godt” som forventet, så kan man ikke lade være med at tænke på, hvor meget dummere danske erhvervsjournalister bliver på bare en enkelt dag eller en uge …

På epn.dk bruges overskriften “Chokregnskab trækker danske aktier ned” og på netposten.dk kan man læse følgende: “Danske Bank i frit fald efter regnskab”.

Det er fint med kritisk og dybdeborende erhvervsjournalistik – det mangler vi faktisk meget mere af, da der er mange virksomheder, der slipper alt for let om ved deres uansvarlige handlinger.

Men overfaldisk sensations-journalistik, hvor man forsøger at piske en negativ stemning op ved at bruge overskrifter, der rammer nærmest helt ved siden af skiven (essensen i historien), er der ingen der får noget ud af ….

Så hvor dumme er erhvervsjournalisterne så?

Tjahhhh – efter deres overskrifter at dømme – samt deres mangel på indsigt i de ting, som de forsøger at gøre sig kloge på – er de så dumme, at der ganske enkelt ikke er plads på professorens dumheds-indikator-skala …

.-)

h1

Dum, dummere og endnu dummere …

april 28, 2008

Professor Anders Drejer fra Handelshøjskolen i Århus har udviklet et dumhedsindeks. Han påstår – sikkert ment som en venlig, men lidt spydig provokation, at højtuddannede som f.eks. ingeniører bliver op til 20 % dummere for hvert år, der går. Hvis de da vel at mærke ikke sørger for at holde sig ajour, opdateret og bevidst søger ny viden og bekender sig til livslang læring.

Se evt. mere her: Professor: Man bliver 20 % dummere om året

I princippet er jeg enig i, at vi hele tiden skal lære og udvikle os, men om vi decideret bliver dummere, hvis vi ikke gør det, er måske lidt for håndfast en påstand.

Og det afhænger i hvert fald af, hvad det er for en form for dumhed (eller som modpol: viden, klogskab eller læring), der tales om. Vi lærer jo på mange måder, af mange ting og aktiviteter – og i princippet hele tiden … og uanset om vi tænker over det eller ej …

Men professorens postulat er da en spændende tanke …

Og man kan man jo heller ikke lade være med at tænke på, hvor meget dummere en professor bliver hvert år, hvis han kun læser bøger, skriver en støvet forskningsrapport nu og da og holder et foredrag eller to … og aldrig kommer sådan helt rigtigt ud i den virkelige verden.

Gode bud modtages gerne … 🙂

h1

Visionsledelse handler også om at handle

april 26, 2008

Alle virksomheder og organisationer har brug for en vision – et pejlemærke for den retning, de gerne vil bevæge sig i. Men det er mindst lige så vigtigt, at der handles og gøres noget konkret for at realisere (nå) visionen.

Som Vaclav Havel så fint pointerer i dette citat:

“Vison is not enough, it must be combined with venture. It is not enough to stare up the steps, we must step up the stairs.”

h1

Mangfoldighedsledelse og teamwork handler om accept og håndtering af forskellighed …

april 25, 2008

… og i den sammenhæng kunne vi lære en del af farveblyanten:

“We could learn a lot from crayons; some are sharp, some are pretty, some are dull, while others bright, some have weird names, but they all have learned to live together in the same box.”

— Rey Carr i The Coaching News

h1

Dagens citat

april 25, 2008

“Champions keep playing [and training & learning] until they get it right.”

— Ukendt

h1

Dagens citat

april 24, 2008

The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes.”

— Benjamin Disraeli

h1

Problemet med problemerne

april 23, 2008

“The problem is not that there are problems. The problem is expecting otherwise and thinking that having problems is a problem.”

— Theodore Rubin

h1

Dagens citat

april 23, 2008

“No man is fit to command another that cannot command himself.”
— William Penn, 1644 – 1718

h1

Dagens citat

april 22, 2008

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”
— Nelson Mandela

%d bloggers like this: